Executive Board

PRESIDENT:
Mr.Chhatra Bahadur Pradhan
(9851001411, pchhatra@gmail.com)IMMEDIATE PAST-PRESIDENT:
Mr. Madandas Shrestha
(9851000768, madandas2005@gmail.com)SENIOR VICE-PRESIDENT:
Ms. Ambika K.C
(9841283255, kcambika@yahoo.com)WOMEN VICE-PRESIDENT:
Mrs. Sharda Devi Chand
( 9848781891)SERETARY GENERAL:
Mr. Ben Bahadur Paudel
(9857028327, benbdrkshetri@yahoo.com)

TREASURER:
Mr. Shyam Bahadur Shrestha
(9841291090, stha.shyam92@yahoo.com)

SECERARY:
Mr. Kushum Keshab Parajuli
(9856022417, kparajuli95@gmail.com)

Members:

Mr. Mohan Lal Shrestha
(9856040115, gorkhainfosys@gmail.com)

Mr. Bashu Sharma Pandit
(9851033984, sharmabashudev79@yahoo.com)

Mr. Balkrishna Shresth
(9848067888, krishnaurmila100@gmail.com)

Mrs Anandi Rana
(9848703219, Kanchanpur, suryaanandi444@gmail.com)

Mr. Keshab Lamsal
(9856025931, Kaski, keshavlamsal567@gmail.com)

Mr. Jagadish Prsd. Oli
(9852046068, Sunsari, olipeacezone@gmail.com)

Mr. Dambar Bdr. Khadka
(9862715572, Bajhang, dambark485@gmail.com)

Mrs. Laxmi Shrestha
(9848458232, Doti)

Mr. Surya Prasad Shrestha
(9851059547, Kathmandu, suryaprasad35@gmail.com)

Ms. Shanta Laxmi Shrestha
(9851085990, sha1954012@gmail.com)

Dr. Prem Sharma
(9851190830, New Kathmandu, prembhogsing@gmail.com)

Mr. Om Prasad Dhakal
(9848048319, Surkhet)

Mr. Bhojraj Neupane
(9845065505, Chitwan, bhojraj.neu2020@gmail.com)

Mr. Devi Prasad Devkota
(9847833045, Sindhuli, gautamshekhar117@gmail.com)

Mr. Guman Singh Karki
(9848067888, Parbat)

Mr. Khumananda Adhikari
(9855021205, Dang)

Mr. Krishna Prasad Paudel
(9848448098, makrishnap@gmail.com)

Mr. Jagdish Sharma
(9855021205, Birgunj, Parsa, jpsharma2076@gmail.com)

Mr. Tara Nath Joshi
(9852027932, Doti)

Mr. Mani Kumar Arjyal
(9852027932, arjyalmani@gmail.com)

Advisory Board: Mr. Gauri Lal Das, Mr. Jagat Aryal, Mr. Bijaya Singh, Mr. Bishnu Gopal Shrestha